HET EMICLAERTJE  

Mededelingenblad VTV Emiclaer sinds juni 1988        

Juni 2020 nummer 108

                                                                                                                                                                                                    Secretaris: Jos Noordover,

  Mailadres:  secretaris-vtvemiclaer@outlook.com

Een woord van: ….

Uw Voorzitter,

In deze toch barre tijden is het fijn om te zien dat het in het algemeen goed gaat met de leden van onze tuinvereniging. Zeker in een 1,5 m samenleving is dit het gemakkelijkste op de tuin te handhaven. Bezig zijn op je tuin geeft vaak meer ruimte dan die 1,5 m.

Toch zijn er ook zaken die niet meewerken, zoals het weer en de daardoor ontstane droogte van de grond. Hierdoor levert de grond minder op of slaat je nieuwe aanplant niet goed aan. Om me heen kijkend in de afgelopen maand mei zag ik iedereen heel druk bezig met het begieten van zijn of haar tuin. Als u dit leest, is er hopelijk al wat regen naar beneden gekomen en komt er zoals te verwachten is nog meer aan. Toch nog een punt van aandacht: Sproeien is NIET toegestaan.

In de afgelopen tijd is er in de vereniging weer heel wat gebeurd.

Zo zijn er na de oproep 2 leden toegetreden tot het bestuur: Meinte Wildschut (tuin 7) en Leon Huisman (tuin 27). Verderop in het Emiclaertje stellen zij zich voor.

Natuurlijk zal hun benoeming nog bekrachtigd moeten worden in de komende ALV (Algemene Leden Vergadering), hierover verderop in dit nummer. Ook heeft het bestuur afscheid genomen van een reeds lang zittend bestuurslid (erelid Henk Egberink), die zich niet meer verkiesbaar heeft gesteld.

Door het afscheid van Henk Egberink is het beheer van tuinsleutels voorlopig bij Herman van Valkengoed gekomen. Afrekenen gebeurd niet meer cash, maar via een accept giro van de Penningmeester.

Begin april ging er een belangstellende mail uit naar alle leden, met de vraag hoe het met hun en hun familieleden ging en of men eventueel hulp op de tuin nodig had. Op deze mail zijn heel veel reacties binnen gekomen. Graag willen we u hierin laten delen en staat verderop in het Emiclaertje een overzicht hiervan. Natuurlijk geanonimiseerd.

Ook onze website (www.vtvemiclear.nl) begint vormen aan te nemen. Via de website kunt u vragen stellen aan het bestuur via de contact pagina en kunnen nieuwe leden zich aanmelden.

Van deze laatste mogelijkheid is en wordt al veel gebruik gemaakt. Hierdoor is de wachtlijst al zodanig gegroeid dat we nu al boven de 12 aspirant-leden zijn gekomen. Waarschijnlijk zal dat aantal zeker nog groeien. Zeer waarschijnlijk is de huidige crisis hier mede debet aan.

De verwachting is dat de wachttijd hierdoor al meer dan 1 jaar is geworden.

Voor de komende tijd wens ik u veel succes en een vrij blijven van Corona en natuurlijk een goede opbrengst van uw tuin toe.

Kees Dekkers voorzitter

Afscheid Henk Egberink.

Na vele jaren lid van onze vereniging te zijn geweest en daarnaast zich vol te hebben ingezet als bestuurslid van onze vereniging, waarbij hij heel wat nieuwe leden heeft verwelkomt en rondgeleid op het complex, heeft Henk zich niet meer verkiesbaar gesteld en afscheid genomen van het bestuur. Na enige jaren geleden al afscheid te hebben genomen van zijn tuin, omdat dat niet meer ging vanwege zijn gezondheid en Henk toen ook in de ALV tot ere-lid is gekozen, nemen we nu definitief afscheid van Henk als actief lid van onze vereniging.

De vereniging is Henk veel dank schuldig voor zijn inzet. Wij als bestuur zijn Henk dan ook dankbaar voor zijn werk als bestuurslid en wensen hem in de verdere toekomst nog veel plezier toe en hopen hem soms nog te zien op ons complex.

Algemene Werkzaamheden

De volgende tuinders worden voor de Algemene Werkzaamheden van 13 juni van 10 tot 12 uur uitgenodigd : 

Tuin 10A

Hoek

 Tuin 70

Reijmerink

Tuin 23

Crone

 Tuin 71

Pilon

Tuin 45

Wendt

 Tuin 15A

Schouten ( afgemeld)

Tuin 57

Eikhof

 Tuin 31

Wiekeraad (afgemeld)

Tuin 59

Van de Par

   
       

Mocht nu reeds bekent zijn dat u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, dan kunt contact opnemen met de TC via:

hermanvanvalkengoed@kpnmail.nl 

Ook tijdens de Algemene werkzaamheden houden we rekening met de Corona richtlijnen.

Afsluiten Hek en gebouwtje.

 

In de afgelopen periode is door TC als door het bestuur geconstateerd dat zowel het gebouwtje als het hek niet afgesloten zijn. Soms was het terwijl er nog leden aanwezig waren, die bij navraag van niets wisten en soms terwijl er niemand op het tuincomplex aanwezig was. 

Het bestuur doet aan alle leden een dringende oproep om als u gebruik maakt van het gebouwtje (toilet of gemeenschappelijke ruimte), bij het verlaten hiervan de deur op slot te doen. Natuurlijk geld dit ook voor de twee toegangshekken. Bij binnen komst of verlaten van het complex graag achter u het hek weer op slot.

Algemene Ledenvergadering ?? ????? 2020

De Algemene ledenvergadering voor dit jaar stond gepland op woensdag 15 april 2020. Door de huidige crisis is deze toen niet doorgegaan. Toch hoopt het bestuur z.s.m. deze te laten plaats vinden. Indien mogelijk in de Hoeksteen als daar weer gebruik van gemaakt kan worden en we toch ook kunnen voldoen aan de 1,5 m regel. Een zeer waarschijnlijk en mogelijk alternatief kan zijn dat we de ALV op het tuincomplex houden in de open lucht bij het gebouwtje. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat het droog is. Omdat we hiervoor afhankelijk zijn van de weersomstandigheden is het ver vooruit plannen van de datum helaas niet mogelijk. Het zal er dan op neerkomen dat maximaal 1 week vooraf u een oproep krijgt voor de ALV, waarbij er ook gelijk rekening met een alternatieve datum wordt gehouden.

Om u al enigszins voor te bereiden op de onderwerpen die zeker ter sprake komen, al een klein agenda overzicht (onder voorbehoud):

Agenda:

 1. Verslag vorige ALV
 2. Financieel verslag en begroting 2020
 3. Voorstel Huur en Contributie 2021
 4. Verkiezing bestuursleden
 5. Aanpassing Huishoudelijk reglement i.v.m. online stemmen en grootte kas op de tuin.
 6. Website van de vereniging.

Mag ik mij even voorstellen ……

Leon Huisman, 32 jaar.

Dit is het tweede jaar dat mijn vriendin en ik een volkstuin hebben. Zij doet de planning en het opkweken van de planten, ik ben graag bezig met ‘de logistiek’ zoals wieden, snoeien, water geven en constructies bedenken en bouwen. Ik werk als raadsadviseur en jurist voor de gemeenteraad van Amersfoort en zit dus veel achter het bureau, zeker in coronatijd. Daarom vind ik het heerlijk om tijdens pauzes of na het werk de gedachten te verzetten door op de moestuin te rommelen. Mijn vader is tuinontwerper en verzamelt planten in zijn arboretum. Niet dat ik daar veel plantenkennis van meegekregen heb, maar wel de voorliefde om in een tuin te zijn. De oogst is natuurlijk waar je het voor doet op een volkstuin, voor mij is het belangrijkste om af en toe gewoon met grond en groen bezig te zijn en een praatje te maken met medetuiniers. 

Meinte Wildschut

Mijn naam is Meinte Wildschut. Samen met mijn vrouw zijn we al heel wat jaar lid van de vereniging. Van beroep ben ik projectleider. Net als Leon zit ik veel achter de computer. Voor mij is de tuin dan ook heerlijk buiten zijn, lekker werken, genieten van het groeien en heerlijk eten. Ook de gezelligheid telt mee: je hebt er zomaar een praatje. 

Reacties op de mail van 4 april

Zoals in het begin stukje aangegeven hier een overzicht van de reacties op de mail van 4 april van het bestuur. Helaas kunnen we niet alle plaatsen, maar u heeft er in ieder geval een impressie van:

 • Zowel met mij als vrouwlief gaat het goed. We zijn nog net niet mensenschuw geworden in deze tijd en genieten nu van het mooie weer. Volgende week de tuin in en de uitdaging aangaan om tomatenplantjes uit te zetten en niet meer te geloven in nachtvorst.
 • Met mij gaat het goed. Ben pensionado. Deze week elke morgen op mijn moestuin geweest. De komende week zal ik er ook regelmatig in de morgen zijn. Heb geen hulp nodig. Kan wel evt. iemand helpen . Verneem wel.
 • Fijn dat u als bestuur omziet naar de leden. Mijn vrouw en ik verkeren in een goede gezondheid. Wat de tuin betreft, deze is al vergaand gereed. Dank voor uw aandacht.
 • Wij zijn van tuin ?? Tot nu toe zijn we gezond en zullen toekomen aan ons tuinwerk. Wel   nemen we de corona maatregelen  heel serieus;  dus zoveel als mogelijk thuis blijven en vanuit huis werken.  1,5 of 2 meter afstand van andere mensen houden    Maar de volkstuin is tegelijk een mogelijkheid  om toch voorzichtig ook wel buiten te kunnen komen.  Dank  voor de betrokkenheid  vanuit jullie als bestuur!!
 • We zijn erg blij met onze tuin en hebben m al op orde. Proberen nu het één en ander te poten cq te zaaien. Met ons gaat het tot dus ver goed. Komen op rustige momenten op de tuin.
 • Alles gaat goed. Naam en ik hebben door het thuiswerken juist meer tijd voor de tuin. Ik word er elke keer weer helemaal gelukkig van!
 • Sinds vandaag weet ik dat ik weer genezen ben van het coronavirus! Via mijn werk opgelopen via een huisarts. Afgelopen week hele tijd thuis geweest. Binnen plantjes voorgezaaid. Vanaf komende week hoop ik weer op het complex te komen. Het gaat goed verder.
 • Ja in deze tijd is het inderdaad moeilijker om te tuinieren en de nachtvorst werkt ook een beetje tegen. Maar 1 keer per week lukt nog en april en mei is er nog veel mogelijk. Alleen al de belangstelling  vind ik hartverwarmend, mijn dank daarvoor     
 • Wat leuk dat U zo belangstellend naar de gezondheid van de leden vraagt. Met ons gaat het gelukkig goed. We hopen dat zo te houden!
 • Goed dat je dit vraagt aan een ieder. Ik ben gezond en het gaat prima. Lekker genieten van het mooie weer.
 • Wat een attent mailtje. Dank hiervoor. Ook wij zijn het nieuwe tuinseizoen weer begonnen, alsof er geen corona is. Wij vinden het een fijn uitje. Vanwege het mooie weer is het heerlijk om buiten te werken. De sportscholen zijn dicht, dus krijgen we tijdens ons werk in de tuin ook nog wat lichaamsbeweging. Met ons en onze tuin gaat het dus goed. Ondanks de coronavoorschriften hebben we regelmatig gesprekken met medetuinders op gepaste afstand.
 • Mooi initiatief! Alles gaat prima hier. De tuin lijkt een van de weinige manieren te zijn om aan de zo gewenste frisse lucht te komen, dus dat loopt allemaal wel. Ik hoop dat jij/het bestuur ook in goede gezondheid verkeert en lekker in de tuin aan de slag kan.
 • Wat aardig dat u deze mail naar de leden stuurt. Het zijn rare tijden inderdaad en het geeft veel extra werk en zorg voor elkaar. Maar ik ben erg blij met mijn tuin! Fijn om een plekje te hebben om naar toe te gaan en waar je ondanks de maatregelen gewoon kunt zijn. De tuin is nog niet helemaal op orde maar dat gaat ons wel lukken.  Ik hoop dat iedereen gezond blijft de komende tijd.
 • Goed van jullie om op deze manier zicht te houden op wat er in de vereniging gaande is. Onze tuin was goed op weg om op tijd klaar te zijn. Helaas werd eerst mijn vrouw en later ik ziek: Corona.  Het duurt bij ons vrij lang en ook als de situatie niet slechter wordt, zal het nog wel een paar weken duren voor we weer wat in de tuin kunnen doen.  Hopelijk wordt het daarna een mooi voorjaar en een goede zomer, zodat we weer een heel jaar van alle producten kunnen gaan genieten.
 • Goeie actie. Met mij gaat alles goed. De tuin ligt er verwachtingsvol bij: zwart, met hier en daar de eerste groene puntjes die boven de grond uitkomen. Mochten jullie hulpvragen hebben, van het bestuur of individuele tuinders, dan kunnen we daar altijd over praten. Laat maar weten. 
 • Ineens de gedachte het mailtje van “de tuin”. Bij ons gaat het goed op de tuin. Even de afleiding om met andere dingen bezig te zijn. Mijn vrouw en ik werken beiden in de zorg in combi met het gezin is het met de handen in de aarde een welkome afleiding.

Als bestuur was en is het fijn als we zulke reacties horen en zien. Helaas bleek ook dat Corona onze vereniging niet gepasseerd was. Gelukkig is een ieder weer gezond en hopen we voor alle leden dat het zo blijft.

Huren en gebruik aanhanger

I.v.m. het afscheid van Henk Egberink uit het bestuur, is de sleutel en het net om de aanhanger af te dekken niet meer bij Henk af te halen. Voorlopig zult u vooraf contact op moeten nemen met Herman van Valkengoed (Tel. 06-24391584) waarna er een afspraak over tijdstip afhalen en terugbrengen kan worden gemaakt. Via Herman krijgt u ook de beschikking over het afdeknet en de sleutel.

Copy voor Emiclaertje 109

Heeft u iets voor nummer 109 van het Emiclaertje. Graag voor 1 september 2020 in het bezit van het bestuur via vtvemiclaer@outlook.com