Het Vragenhoekje

In dit vragenhoekje kunt u als lid een vraag aan alle leden stellen. Reacties op uw vraag komen via het contactformulier of mail bij u retour.

Een vraag dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:
– De vraag moet kort en bondig zijn en alle benodigde info bevatten
– De vraag dient vooraf te gaan van naam en tuinnummer om reacties juist te kunnen retouneren.
– Een vraag dient betrekking te hebben op het tuinieren of de vereniging
– Een vraag wordt maximaal 4 weken geplaatst
– Het beantwoorden van een vraag dient middels het contactformulier of middels mail te worden gedaan.

Heeft iemand zin om mijn tuin om te spitten