Hartelijk welkom op onze Ledenpagina

Op deze pagina komt alle informatie t.b.v. onze leden te staan.

In ons afgesloten leden segment zijn de navolgende pagina's beschikbaar

* Speciale info t.b.v. de Leden
Hierin komen onder meer uitnodigingen te staan voor b.v. de Algemene Ledenvergadering, een barbeque (als dat weer kan) of andere zaken die alleen voor onze leden bestemd zijn. Zoals het huurcontract voor het gebruik van de aanhanger.
*Het Vragenhoekje
Hierin kunt u als lid een vraag stellen gericht aan alle leden. In de uitleg staat aangegeven welke voorwaarden gelden hiervoor.
* De Statuten
Op deze pagina staan de statuten van onze vereniging
* Het Huishoudelijk Reglement
Een specificering van de statuten van een vereniging vormen het Huishoudelijk Reglment. Hierin staat in wezen een uitbreiding van de statuten, waarbij zaken nader worden benoemd t.b.v. bestuur en de leden.
* Het Communicatieplan
Dit plan bevat de wijze, waarlangs het Bestuur en de Tuincommissie onderling communiceren en naar u als lid, in geval van onvolkomenheden op uw tuin na een reguliere tuincontrole.
*Agenda ALV
Hier staat de agenda voor de komende ALV of na die datum de afgelopen ALV.
* Verslagen ALV
Hierin zijn de verslagen van de afgelopen Algemene Ledenvergadering(en) beschikbaar, zoals de diverse jaarverslagen
* Financieel Verslagen ALV
Op deze pagina vindt u de financiële jaarverslagen en begrotingen, zoals deze tijdens een ALV besproken worden en goedgekeurd. Ook andere financiele zaken betreffende de vereniging kunnen hierop worden geplaatst.

Het ledendeel is natuurlijk onderhevig aan regelmatige wijzigingen . Dus log af en toe in om te zien of er nieuwe info beschikbaar is.

Wie ben ik en wie zijn mijn mede-tuinders.

Zoals u kunt zien nu u bent ingelogd , heeft u bovenaan in het centrale menu gedeelte nu een knop: LEDEN staan.
Als u hierop klikt, komt u op de pagina waar alle leden die zich hebben geregistreerd te zien zijn. Minimaal alleen met naam, maar indien u dit leuk vindt, kunt u ook een profielfoto van uzelf en een korte info (b.v. welke tuin u heeft) uploaden of opvoeren. Ook kunt u het geheel verfraaien met b.v. een foto van uw tuin of dat wat u leuk vindt.

Denkt u nu, ja maar dat wil ik niet en ik wil helemaal niet op de ledenpagina zichtbaar zijn, dan kunt u ten alle tijden via de knop ACCOUNT in uw gegevens komen, alwaar u via de keuze Privacy de keuze kunt maken om uw profiel te verbergen. Nadat u uw keuze via de knop Privacy Bijwerken hebt ge-update, zijn uw gegevens niet meer zichtbaar voor de andere leden.